1. Doç. Dr. Hatice BAKKALOĞLU (Merkez Müdürü)

Eğitim Bilimleri Fak. Özel Eğitim Bölümü
Tel: (0 312) 363 33 50/3004
e-posta: hbakkaloglu@ankara.edu.tr

2. Doç. Dr. Berrin BAYDIK

Eğitim Bilimleri Fak. Özel Eğitim Bölümü
Tel: (0 312) 363 33 50/3010
e-posta: bbaydik@ankara.edu.tr

3. Dr. Öğr. Üy. Ege AKGÜN

Eğitim Bilimleri Fak. İlköğretim Bölümü
Tel: (0 312) 363 33 50/5106
e-posta: akgun@ankara.edu.tr

4. Dr. Öğr. Üy. Eylem Türk

Eğitim Bilimleri Fak. Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü
Tel: (0 312) 363 33 50/5106
e-posta: ecengiz@education. ankara.edu.tr

5. Dr. Öğr. Üy. Pınar Uran Şenol

Tıp Fakültesi- Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Anablim Dalı
e-posta: pinaruran1@yahoo.com