1. Doç. Dr. Hatice Bakkaloğlu (Merkez Müdürü) Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü
 2. Prof. Dr. Ömer Adıgüzel Güzel Sanatlar Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü
 3. Doç. Dr. Cevriye Ergül Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü
 4. Doç. Dr. Filiz Yıldırım Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü
 5. Doç. Dr. H. Tuğba Öztürk Eğitim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
 6. Doç. Dr. Mehmet İkbal Yetişir Eğitim Bilimleri Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı
 7. Doç. Dr. Müdriye Yıldız Bıçakçı Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü
 8. Doç. Dr. Tülin Şener Kılınç Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Psikolojisi Anabilim Dalı
 9. Dr. Öğr. Üy. Emine Bahar Bingöler Pekcici Tıp Fakültesi Pediatri Bilim Dalı
 10. Dr. Öğr. Üy. Gökhan Atik Eğitim Bilimleri Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı
 11. Dr. Öğr. Üy. Müge Şen Eğitim Bilimleri Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı
 12. Dr. Öğr. Üy. Nüket Kutlay Tıp Fakültesi Genetik Hastalıkları Bilim Dalı
 13. Dr. Öğr. Üy. Pınar Şafak Gazi Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü
 14. Dr. Öğr. Gör. Esra Solmaz Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Anabilim Dalı
 15. Dr. Arş. Gör. Seher Yalçın Eğitim Bilimleri Fakültesi Ölçme Değerlendirme Anabilim Dalı
 16. Öğr. Gör. Burcu Kılıç Tülü Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü
 17. Öğr. Gör. Reşat Alatlı Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü