Birim Müdürü
Doç. Dr. Hatice BAKKALOĞLU
Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü
Tel: (0 312) 363 3350/3004
e-posta: hbakkaloglu@ankara.edu.tr

 

Birim Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Meral Çilem ÖKÇÜN AKÇAMUŞ
Eğitim Bilimleri Fak. Özel Eğitim Bölümü
Tel: (0 312) 363 33 50/3002
e-posta: okcun@ankara.edu.tr

 

Birim Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Şeyda DEMİR
Eğitim Bilimleri Fak. Özel Eğitim Bölümü
Tel: (0 312) 363 33 50/3008
e-posta: sedemir@ankara.edu.tr

 

Öğr. Gör.
Burcu KILIÇ TÜLÜ
Özel Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tel: (0 312) 363 33 50/3013
e-posta: tulu@ankara.edu.tr

 

Öğr. Gör.
Reşat ALATLI
Özel Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tel: (0 312) 363 33 50/3013
e-posta: ralatli@ankara.edu.tr

 

Memur
İsmail Baysal
Tel: (0 312) 363 33 50/7303