Birim Müdürü
Doç. Dr. Hatice Bakkaloğlu
Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü
Tel: (0 312) 363 3350/3004
e-posta: hbakkaloglu@ankara.edu.tr

 

Birim Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Dr. Meral Çilem ÖKÇÜN AKÇAMUŞ
Eğitim Bilimleri Fak. Özel Eğitim Bölümü
Tel: (0 312) 363 33 50/3002
e-posta: okcun@ankara.edu.tr

 

Birim Müdür Yardımcısı
Arş. Gör. Dr. Şeyda DEMİR
Eğitim Bilimleri Fak. Özel Eğitim Bölümü
Tel: (0 312) 363 33 50/3008
e-posta: sedemir@ankara.edu.tr

 

Öğr. Gör.
Burcu Kılıç Tülü
Özel Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tel: (0 312) 363 33 50/7302
e-posta: tulu@ankara.edu.tr

 

Öğr. Gör.
Reşat Alatlı
Özel Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tel: (0 312) 363 33 50/7302
e-posta: ralatli@ankara.edu.tr

 

Memur
İsmail Baysal
Tel: (0 312) 363 33 50/7303