Birim Müdürü
Doç. Dr. Hatice Bakkaloğlu
Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü
Tel: (0 312) 363 3350/3004
e-posta: hbakkaloglu@ankara.edu.tr

Uzman
Burcu Kılıç Tülü
Özel Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tel: (0 312) 363 33 50/7302
e-posta: tulu@ankara.edu.tr

Uzman
Reşat Alatlı
Özel Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tel: (0 312) 363 33 50/7302
e-posta: ralatli@ankara.edu.tr

Memur
İsmail Baysal
Tel: (0 312) 363 33 50/7303