Prof. Dr. Tevhide KARGIN Bölüm Başkanı

Çalışma Alanı: İşitme engelli çocuklar ve aileleri, kaynaştırma programları, işitme engelli çocuklarda erken eğitim programları, okuma becerileri

Telefon:(0 312) 363 33 50 / 3019

e-posta: tkargin@hotmail.com

Prof. Dr. Funda ACARLAR

Çalışma Alanı: Dil bozukluğu olan çocuklar ve aileleri, dil gelişimi, dilin değerlendirilmesi, gecikmiş konuşma, artikülasyon problemleri, otizm Telefon:(0 312) 363 33 50 / 3002

e-posta: Funda.Acarlar@ankara.edu.tr

 

Prof. Dr. Bülbin SUCUOĞLU

Çalışma Alanı: Erken eğitim programları, kaynaştırma programları, aile eğitim programları, sosyal beceri öğretimi programları, otizm araştırmaları

Telefon:(0 312) 363 33 50 / 30 04

e-posta: sucuoglu@education.ankara.edu.tr

 

Doç. Dr. Berrin BAYDIK

Çalışma Alanı: Okuma – yazma öğretimi, okuma güçlükleri, erken okuryazarlık, kaynaştırma programları Telefon:(0 312) 363 33 50 / 3010
e-posta:bbaydik@yahoo.com

 

Doç. Dr. Cevriye ERGÜL

Çalışma Alanı: Öğrenme güçlüğü, erken okuryazarlık, okuma yazma, erken çocukluk özel eğitimi

Telefon:(0312) 363 33 50 / 3014

e-posta:cevriyeergul@hotmail.com

 

Yrd. Doç. Dr. Hatice BAKKALOĞLU

ÇALIŞMA ALANI: Erken müdahale, erken çocukluk özel eğitimi, geçiş, okul öncesi kaynaştırma, anne-bebek etkileşimi, sosyal kabul, zihin engellilerin eğitimi, öğretmen eğitimi

Telefon:(0 312) 363 33 50 / 3001

e-posta: hbakkaloglu@ankara.edu.tr

 

Yrd. Doç. Dr. Bahar KEÇELİ KAYSILI

Çalışma Alanı: Otizm, otizmde oyun ve dil gelişimi

Telefon:(0312) 363 33 50 / 3021

e-posta: bkaysili@ankara.edu.tr

 

Yrd. Doç. Dr. İ. Birkan GÜLDENOĞLU

Çalışma Alanı: Kaynaştırma programları, okuma yazma öğretimi, işitme engelliler Telefon:(0312) 363 33 50 / 3021

e-posta: birkang@mynet.com

 

 

Arş. Gör. Dr. Selma AKALIN

Çalışma Alanı: Kaynaştırma programları, sınıf yönetimi, öğretmen eğitimi

Telefon:(0312) 363 33 50 / 3008

e-posta: akalinselma@gmail.com

 

Arş. Gör. Şeyda DEMİR

Çalışma Alanı: Okul öncesinde kaynaştırma uygulamaları ve öğretmen eğitimi, otizm, sosyal becerilerin değerlendirilmesi ve öğretimi

Telefon:(0312) 363 33 50 /3008

e-posta: sedemir@ankara.edu.tr

 

Arş. Gör. Zeynep BAHAP KUDRET

Çalışma Alanı: Kaynaştırma ortamlarında okuma-yazma öğretimi, erken okuryazarlık, okuduğunu anlama, fen bilgisi öğretimi, özel eğitimde öğretim yöntemleri

TELEFON:(0312) 363 33 50 /3008

e-posta: zkudret@ankara.edu.tr

 

 

Öğr. Gör. Dr. Meral Çilem AKÇAMUŞ

Çalışma Alanı: Otistik spektrum bozukluğu,  Erken dönem sosyal etkileşim becerileri ve dil gelişimi, Oyun gelişimi, Günlük yaşam ve sosyal becerilerin öğretimi

Telefon:(0312) 363 33 50 / 3008

e-posta: okcun@ankara.edu.tr

 

Uzman Burcu Kılıç Tülü

Çalışma Alanı: Öğrenme güçlüğü, öğrenme güçlüğü olan çocuklarda sosyal beceriler, okuma yazma öğretimi, okuma yazma güçlükleri, erken okuryazarlık

Telefon:(0312) 363 33 50 / 7302

e-posta: burcukilic2012@hotmail.com