Özel Eğitim Bölümü İnternet Sayfasına ulaşmak için tıklayınız…

Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Tevhide KARGIN
Çalışma Alanı: İşitme engelli çocuklar ve aileleri, kaynaştırma programları, işitme engelli çocuklarda erken eğitim programları, okuma becerileri.
Telefon:(0 312) 363 33 50 / 3019
e-posta: tkargin@hotmail.com

Prof. Dr. Funda ACARLAR
Çalışma Alanı: Dil bozukluğu olan çocuklar ve aileleri, dil gelişimi, dilin değerlendirilmesi, gecikmiş konuşma, artikülasyon problemleri, otizm.
Telefon: (0 312) 363 33 50 / 3002
e-posta: Funda.Acarlar@ankara.edu.tr

Doç. Dr. Hatice BAKKALOĞLU
Çalışma Alanı: Erken müdahale, erken çocukluk özel eğitimi, geçiş, okul öncesi kaynaştırma, anne-bebek etkileşimi, sosyal kabul, zihin engellilerin eğitimi, öğretmen eğitimi.
Telefon: (0 312) 363 33 50 / 3001
e-posta: hbakkaloglu@ankara.edu.tr

Doç. Dr. Berrin BAYDIK
Çalışma Alanı: Okuma – yazma öğretimi, okuma güçlükleri, erken okuryazarlık, kaynaştırma programları.
Telefon: (0 312) 363 33 50 / 3010
e-posta: bbaydik@yahoo.com

Doç. Dr. Cevriye ERGÜL
Çalışma Alanı: Öğrenme güçlüğü, erken okuryazarlık, okuma yazma, erken çocukluk özel eğitimi.
Telefon:(0 312) 363 33 50 / 3014
e-posta: cevriyeergul@hotmail.com

Bölüm Başkan Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. İ. Birkan GÜLDENOĞLU
Çalışma Alanı: Kaynaştırma programları, okuma yazma öğretimi, işitme engelliler.
Telefon: (0 312) 363 33 50 / 3021
e-posta: birkang@mynet.com

Yrd. Doç. Dr. Bahar KEÇELİ KAYSILI
Çalışma Alanı: Otizm, otizmde oyun ve dil gelişimi
Telefon: (0 312) 363 33 50 / 3021
e-posta: bkaysili@ankara.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Selma AKALIN
Çalışma Alanı: Kaynaştırma programları, sınıf yönetimi, öğretmen eğitimi
Telefon: (0 312) 363 33 50 / 3008
e-posta: akalinselma@gmail.com

Arş. Gör. Şeyda DEMİR
Çalışma Alanı: Okul öncesinde kaynaştırma uygulamaları ve öğretmen eğitimi, otizm, sosyal becerilerin değerlendirilmesi ve öğretimi.
Telefon: (0 312) 363 33 50 /3008
e-posta: sedemir@ankara.edu.tr

Arş. Gör. Zeynep BAHAP KUDRET
Çalışma Alanı: Kaynaştırma ortamlarında okuma-yazma öğretimi, erken okuryazarlık, okuduğunu anlama, fen bilgisi öğretimi, özel eğitimde öğretim yöntemleri.
Telefon: (0 312) 363 33 50 /3008
e-posta: zkudret@ankara.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Meral Çilem AKÇAMUŞ
Çalışma Alanı: Otistik spektrum bozukluğu,  Erken dönem sosyal etkileşim becerileri ve dil gelişimi, Oyun gelişimi, Günlük yaşam ve sosyal becerilerin öğretimi.
Telefon: (0 312) 363 33 50 / 3008
e-posta: okcun@ankara.edu.tr

Uzman Burcu Kılıç Tülü
Çalışma Alanı: Öğrenme güçlüğü, öğrenme güçlüğü olan çocuklarda sosyal beceriler, okuma yazma öğretimi, okuma yazma güçlükleri, erken okuryazarlık.
Telefon: (0 312) 363 33 50 / 7302
e-posta: burcukilic2012@hotmail.com