1980-1981 öğretim yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü öğretim üyeleri tarafından kurulan Merkezimiz, 2004 yılına kadar Bölüme bağlı olarak hizmet vermiş iken, 2004 yılından itibaren Rektörlüğümüze bağlı olarak araştırma ve eğitim hizmetlerini sürdürmektedir. Merkezimizde işitme yetersizliği, gelişimsel yetersizlik, otizm spektrum bozukluğu, zihinsel yetersizlik, öğrenme güçlüğü, dil ve konuşma alanlarında değerlendirme, eğitim ve rehberlik hizmetleri yapılmaktadır.

Merkezimizin amacı, özel eğitim gereksinimi olan bireylere ve ailelerine destek hizmetleri, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü öğrencilerine, diğer fakülte ve kuruluşların ilgili bölümlerine uygulama ve eğitim olanağı sağlamak, özel eğitim alanında karşılaşılan sorunların çözümüne yardımcı olmak için özel eğitim ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında inceleme, araştırma ve uygulama yapmak ve bunları desteklemektir.

Merkezimizde, Merkez Yönetmeliğinde de belirtildiği gibi aşağıdaki çalışmaların amaçlanmaktadır:
a) Özel eğitim gereksinimi olan bireylerin eğitsel değerlendirmelerini yapmak.
b) Özel eğitim gereksinimi olan bireylere bireysel ve grup eğitim hizmeti sunmak.
c) Özel gereksinimli bireylerin ailelerine ve yakınlarına destek hizmeti sağlamak.
d) Özel eğitim alanında çalışan özel eğitimcilere, kaynaştırma uygulaması yapan sınıf öğretmenlerine ve çocuklara destek hizmeti sağlar.
e) Özel eğitim alanında çalışan eğitimciler için çalıştaylar, eğitim programları ve seminerler düzenler.
f) Özel eğitim alanında ulusal ve uluslararası toplantılar düzenler.
g) Özel eğitim alanı ile ilgili araç, gereç ve materyal geliştirir.
h) Özel eğitim alanı ile ilgili her konuda yurt içinde ve yurt dışında inceleme, araştırma ve geliştirme çalışmaları yapar.
i) Özel eğitim konusunda kamuoyunu bilgilendirir ve görüş bildirir.