Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Ekim Ayı Etkinliği

Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilere Akademik Becerilerin Öğretimi: Bilişsel Strateji Uygulamaları

Prof. Dr. Emine Rüya Özmen

26 Ekim 2017 Perşembe

Saat: 14.00

Yer: ATAUM

Katılım Ücretsizdir

Kayıt için iletişim: 0312 363 33 50- 7303-7302