Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Tevhide Kargın emekliye ayrılmıştır. Hocamız 2012-2017 yılları arasında Müdürlüğünü yürütmüş olduğu Özel Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinin, fiziksel olarak yenilenmesini ve tekrar hizmete geçmesini sağlamıştır. Aynı zamanda merkezimizin kurulduğu tarihten itibaren birçok aile ve çocukla çalışmalar yürütmüştür. Sayın hocamızın hem Bölümümüze hem de Merkezimize yapmış olduğu katkılar için teşekkürü bir borç biliriz. Bundan sonraki yaşamında sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.